Creierul organizează gândurile, emoţiile, comportamentele şi atitudinile. NLP-ul oferă calea pentru funcţionarea optimă şi benefică a minţii, în armonie şi echilibru.
NLP Practitioner

Tehnicile, modelele şi strategiile din NLP sunt calea către clarificarea, îmbogăţirea şi dezvoltarea proprie, personală şi profesională, la nivel optim.


Read More
NLP Master

Cunoaşterea conţinuturilor de bază, a tiparelor, metodelor şi conceptelor NLP, aplicate competent pentru sine şi pentru ceilalţi.


Read More
NLP Coach

Competenţa de a analiza datele, managementul resurselor clientului, flexibilitatea în conducerea proceselor, în acord cu ecologia sistemelor implicate.


Read More

Excelenţa umană
a fost studiată şi
demonstrată de NLP

Pornind de la modelarea excelenţei, fondatorii programării neuro-lingvistice au creat modele şi perspective noi asupra manierei în care funcţionează mintea şi au demonstrat faptul că ceea ce gândim, simţim şi facem poate trece de la un program învăţat, conştient sau nu, neproductiv şi limitativ, la un program pozitiv, benefic şi ales conştient. Oamenii pot alege modul în care se raportează la experienţele lor.

Read More

Flexibilitatea, ecologia şi performanţa pot fi învăţate.

_____________________

Resursele pot fi alese în mod conştient, iar convingerile şi valorile proprii pot fi respectate în concordanţă cu scopurile fiecăruia.